logga logga
alternate text

Välkommen till Peter Olofsson Advokatbyrå

Välkommen till min nya advokatbyrå. Jag har varit verksam som advokat i Kristianstad sedan 1992. Från våren 2015 bedriver jag egen verksamhet. Mitt advokatkontor finns på Österlånggatan 15 i Kristianstad, nära Galleria Boulevard, Kulturkvarteret och Kristianstads tingsrätt.

Österlånggatan 15 | 291 33 Kristianstad | Tel: 0703-709760

Verksamhet

alternate text Mina verksamhetsområden är främst:

Brottmål - såsom försvarare och målsägandebiträde
Affärsjuridik i allmänhet - jag har mycket stor erfarenhet av företags avtal, såväl svenska som internationella
Fastighetsrätt och hyresrätt - kontrakt om köp av privata och kommersiella fastigheter, lokal- och andra hyresfrågor
Offentlig upphandling - jag har företrätt klienter i åtskilliga överprövningsärenden i förvaltningsdomstolar.
Allmänna uppdrag, såsom domstolstvister.
Fråga mig gärna om Ditt behov av hjälp. Jag hjälper till med rättsskydd och allmän rättshjälp.

Om mig

alternate textPeter Olofsson

Jag har arbetat på advokatbyrå i mer än 25 år - i Stockholm, Moskva och Kristianstad. Jag har varit medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1992. Tidigare har jag mest sysslat med olika slags affärsjuridik. Under de senaste åren har jag arbetat alltmer med brottmål - såsom försvarare och målsägandebiträde. Därutöver arbetar jag med affärsjuridik och fastighetsjuridik i allmänhet och en hel del ärenden om offentlig upphandling. På fritiden trivs jag bäst hemma i Åhus med min familj och våra hundar. Jag håller gärna till i svampskogen eller på en vandringsled. God mat och dryck tackar jag inte nej till, och mitt idrottsintresse är stort (allra mest om Arsenal vinner).